השירותים שלנו

ביקורת

אחד מתחומי הליבה במשרדנו הוא הכנת דוחות כספיים וביקורת לחברות פרטיות, שותפויות, עצמאים ומלכ”רים עבור רשויות המס. תהליך הכנת הדו”חות שופך אור על כל ההתנהלות הפיננסית של העסק אשר מחויבת עפ”י חוק רשויות המס – דיווח על: הוצאות מול הכנסות, בדיקת יתרות בבנקים, הוצאות שונות כגון תשלומי ספקים, שכ”ד, הפרשות סוציאליות לעובדים ועוד.

עבודת הנמלים של הכנת הדו”ח הכספי

מחלקת ביקורת והכנת דוחות כספיים במשרדנו מתמחת בהכנת כל מרכיבי הדו”ח. תהליך הביקורת מובנה ויורד לפרטי פרטים לפי תכנית ביקורת סדורה בכדי ליצור דוחות תואמים המצביעים על שקיפות מול רשויות המס. צוות רואי החשבון שלנו מיומן באיסוף כל החומר עבור מאות לקוחות והגשת הדוחות הכספיים במועדים הקובעים של רשויות המס ללא דיחוי. אנו מגלים רגישות רבה באיתור חריגות בדוחות. מדובר במשימה שלוקחת בחשבון פרמטרים רבים ומשכללת את כולם לכדי דו”ח ברור ואמין.

היד שלנו על דופק

הפעילות הפיננסית בכל חברה וארגון מתפתחת ומשתנה מחודש לחודש ותוך כדי כך היד שלנו על הדופק בכל הקשור לעדכון מקדמות למס הכנסה וביטוח לאומי.
זאת כדי למנוע מצב של סיום שנה עם חובות מצטברים ובלתי צפויים לרשויות המס. לעיתים אנו מחמירים ומייעצים ללקוחותינו לשלם מקדמות גבוהות יותר על מנת לקבל החזרים בסוף השנה.

בדיקות נאותות

מחלקת הביקורת אחראית גם על בדיקות נאותות (Due Diligence) שמספקות דוחות כספיים ותמונה פיננסית כוללת על פי רוב לאור בקשת רכישה של העסק הנבדק או לצורך קבלת אשראי. במהלך הבדיקה אנו עוברים על הדוחות הכספיים של העסק הנבדק, נכסיו, התחייבויותיו, היקף האשראי, מצבו המשפטי ועוד.
בדיקה זו מעמידה בפני המזמין אינפורמציה הכרחית לקבלת החלטות אשר לא תמיד נחשפות בתהליך מו”מ שאינו כולל בדיקת נאותות ובכך חשיבותה העסקית – כלכלית.