תוכן עניינים

דיבידנד מוטב

ביום 29.12.16 אישרה הכנס את הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית אשר במסגרתה נקבע כי שיעור מס הכנסה מדיבידנד לבעל מניות מהותי יהא 25% (במקום 30% במקרה של חלוקה שלא לפי חוק ההתייעלות ) למשך תקופה קצובה אשר תסתיים ביום 30.9.17.

על מנת להיות זכאים לקבלת שיעור המס המופחת יש לעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל:

  1. מקורו של הדיבידנד הוא ברווחים שנצברו עד ליום 31.12.16
  2. על מקבל הדיבידנד להיות בעל מניות מהותי בחברה.
  3. ההכרזה על הדיבידנד ותשלומו בפועל יהיו עד ליום 30.9.17
  4. סך ההכנסות של בעל המניות מהחברה שבבעלותו בשנים 2017-2019 לא יפחת ממוצע ההכנסות שלו מאותה החברה בין השנים 2015-2016.
  5. לא ניתן יהיה לקזז הפסדי הון מניירות ערך כנגד ההכנסה החייבת מהדיבידנד בשיעור המופחתת.

מס יסף – ההכנסה החייבת מדיבידנד בשיעור מופחת לא תבוא לידי חישוב בסך הכנסתו של בעל המניות לעניין מס יסף.

משרדינו עומד לרשותכם בבדיקת הזכאות חלוקת דיבידנד בשיעור מס מוטב.

תוכן עניינים

צרו איתנו קשר

מלאו את הפרטים שלכם, ואנו ניצור אתכם קשר במהירות

מאמרים נוספים

ישראלים רבים מחזיקים באזרחות אמריקאית, אולם רבים מהם אינם מודעים לכך שהם עשויים להיות זכאים להחזר מס מארצות הברית.
מס ירושה בארה"ב הוא מס שחל על עיזבונו של אדם שנפטר. במאמר הקצר הבא נדגיש את ההבדלים במיסוי ירושות בין אזרחים אמריקאים לישראלים שמשקיעים בארצות הברית, נעמוד על מדרגות המס והפטורים האפשריים וניגע בכמה היבטים שקשורים להבדל בין משקיע יחיד להתאגדות משותפת.
EIN או Employer Identification Number, הוא מספר זיהוי פדרלי המונפק על רשות המיסים הפדרלית (IRS) של ארצות הברית. הוא משמש לישויות משפטיות, כגון חברות, שותפויות, LLC ועסקים עצמאיים, לצורכי מס. מספר EIN הוא המקביל האמריקאי למספר תעודת זהות (ח.פ.) בישראל.