דיבידנד מוטב

ביום 29.12.16 אישרה הכנס את הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית אשר במסגרתה נקבע כי שיעור מס הכנסה מדיבידנד לבעל מניות מהותי יהא 25% (במקום 30% במקרה של חלוקה שלא לפי חוק ההתייעלות ) למשך תקופה קצובה אשר תסתיים ביום 30.9.17.

על מנת להיות זכאים לקבלת שיעור המס המופחת יש לעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל:

  1. מקורו של הדיבידנד הוא ברווחים שנצברו עד ליום 31.12.16
  2. על מקבל הדיבידנד להיות בעל מניות מהותי בחברה.
  3. ההכרזה על הדיבידנד ותשלומו בפועל יהיו עד ליום 30.9.17
  4. סך ההכנסות של בעל המניות מהחברה שבבעלותו בשנים 2017-2019 לא יפחת ממוצע ההכנסות שלו מאותה החברה בין השנים 2015-2016.
  5. לא ניתן יהיה לקזז הפסדי הון מניירות ערך כנגד ההכנסה החייבת מהדיבידנד בשיעור המופחתת.

מס יסף – ההכנסה החייבת מדיבידנד בשיעור מופחת לא תבוא לידי חישוב בסך הכנסתו של בעל המניות לעניין מס יסף.

משרדינו עומד לרשותכם בבדיקת הזכאות חלוקת דיבידנד בשיעור מס מוטב.

תוכן עניינים

צרו איתנו קשר

מלאו את הפרטים שלכם, ואנו ניצור אתכם קשר במהירות

מאמרים נוספים

כשאתם מחפשים רואה חשבון עם התמחות במיסוי אמריקאי אתם רוצים להתקשר עם פירמה שרואי החשבון שלה "ראו כבר הכל".
שיטת המיסוי האמריקאית היא שיטת מיסוי פרסונלית, על בסיס אזרחות וזאת בניגוד לשיטת המיסוי הישראלית שהיא, כידוע, פרסונלית על בסיס תושבות. במילים אחרות, המיסוי מוטל על כל אדם הנושא אזרחות אמריקאית, ללא תלות במקום מגוריו, וללא תלות במקום הפקת ההכנסות.
בעוד אזרח ישראלי, שאינו בעל אזרחות אמריקאית, מחויב לדווח לרשויות בארה"ב רק על הכנסותיו בארה"ב, אזרח אמריקאי מחויב בדיווח על הכנסתו הגלובלית, גם אם הוא איננו גר או חי בארה"ב, כלומר, גם אם איננו תושב ארה"ב.