השירותים שלנו

חשבות שכר

מחלקת שכר אחראית על הפקת תלושי שכר חודשיים עבור לקוחותינו ועובדיהם.
למשכורות העובדים משמעות רבה הן עבור העובד והן עבור המעביד, מחלקת השכר במשרדינו מטפלת בתחום זה במלוא המקצועיות והרגישות.

כל תלוש שכר הוא עולם ומלואו

אנו מתמצאים בכל הפרטים המרכיבים את תלושי השכר של העובד – שעות העבודה, תשלומי הבראה, ימי חופשה, הפרשות גמל ופיצויים, הפרשות למס הכנסה וביטוח לאומי. כל תלוש מחושב בדייקנות ומקצועיות ע”י חשבות שכר מוסמכות ומנוסות המנפיקות למעלה מ-1000 תלושי שכר בחודש.

זרוע מבצעת ומיידעת

שירות חשבות השכר שלנו מפחית משמעותית את העומס מכתפי הלקוח ומספק לעובדיו בכל חודש תלושי שכר מפורטים ומדויקים ועם זאת משקף לו את התמונה הכוללת – כמה הוצאות עליו לשלם בסך הכל למוסדות המדינה ולקופות השונות.
אנו מזכירים לך את ה”קטנות”, כלומר הפרטים האלו שכשמתעלמים מהם בסוף משלמים ביוקר…למשל, מקפידים שלאחר 3 חודשי עבודה ראשונים תחל הפרשה לפנסיה.

מספקים לך רשת הגנה – ייעוץ בדיני עבודה

כחלק מהגישה ההוליסטית של משרדנו, מחלקת שכר אף היא מעניקה שירות מעבר לחישובי השכר הסטנדרטים. אנו מודעים לכך שיחסי עובד מעביד הם יחסים מורכבים ומספקים לך את מלוא הידע המקצועי בייעוץ משפטי בתחום זה. ייעוץ בדיני עבודה כולל עריכת הסכמי עבודה, ייעוץ מטעם עורך דין בעת פיטורי עובד וחוות דעת משפטית כאשר יש חילוקי דעות.