תוכן עניינים

הגשת דו"ח FATCA בארה"ב – כל המידע המקיף

מה הן תקנות ה-FATCA פטקא/פטקה? ומה זה FATCA?

תקנות ה- FATCA, ראשי תיבות של Foreign Account Tax Compliance Act, הן תקנות של רשויות המיסוי האמריקאיות. בניגוד למה שמקובל לחשוב, התקנות אינן חדשות וקיימות עוד משנות השבעים. עם זאת, בשנים האחרונות עברו החוקים עדכון ונבנתה תכנית עבודה מקיפה לאכיפתם.

משמעות התקנה, באופן כללי, היא ש"אנשים אמריקאים" – מחזיקי גרין קארד ובעלי אזרחות – מחויבים בדיווח למס ההנסה האמריקאי (Internal Revenue Service) על כלל הכנסותיהם, בתוך ארצות הברית ומחוצה לה, כולל הכנסות מעבודה, רווחי הון, שכירות ועוד.

חובה זו חלה על שכירים, עצמאים ומשקיעים כאחד.

חשוב לזכור שדיווח למס ההכנסה אין משמעו חובה לשלם מסים. עם זאת, אי הגשה היא עבירה חמורה.

החל משנת 2013, בנקים ישראלים יידרשו למסור לרשויות המס האמריקאיות את הפרטים הבאים עבור אזרחים אמריקאיים ומחזיקי גרין קארד:

 • שמות בעלי החשבון.
 • כתובת מגורים.
 • מספר חשבון הבנק.
 • היתרה בחשבון.
 • הכנסות של בעלי החשבון. (תקנה זו נכנסה לתוקף ב- 2016)
 • פירוט לגבי עסקאות של בעלי החשבון. (תקנה זו תכנס לתוקף ב- 2017)

על מי חלה חובת ההגשה?

חובה עליך להגיש דו"ח שנתי, אם אתה עונה לאחד הקריטריונים הבאים:

 • אזרחי ארצות הברית
 • מי שנולד בארצות הברית של אמריקה, פורטו ריקו, איי הבתולה האמריקאיים, גואם ואיי מריאנה הצפוניים.
 • מי שעבר תהליך התאזרחות בארצות הברית, מסיבות של נישואין, הגירה או עבודה.
 • מי שהושבע וקיבל אזרחות אמריקאית על כל בסיס אחר. (ניתן למצוא דוגמאות באתר רשות ההגירה).
 • מחזיקי גרין קארד (Permanent Alien Card)
 • קרוב משפחה מדרגה ראשונה של אזרח אמריקאי: בן או בת זוג, ילדים (לא נשואים ועד גיל 21), והורים לאזרח אמריקאי (מעל גיל 21)
 • מי שעובד בארצות הברית וקיבל אישור שהייה קבוע (גרין קארד).
 • מי שהשקיע סכום מסוים במיזם שיוצר אפשרויות תעסוקה בארצות הברית.
 • זוכה בהגרלת ה- Diversity Immigrant Visa ("הגרלת הגרין קארד") שבחר להגר לארצות הברית בתקופה הרלוונטית.
  כל מי שמחזיק בתעודת Permanent Alien Card מסיבה אחרת.
 • משקיעים בארצות הברית, גם אם אינם מחזיקים בגרין קארד או אזרחות.

במקרים מסוימים, גם מי שאינו אזרח אמריקאי אולם מחזיק בנכסים מסוימים בארצות הברית (כגון נדל"ן או אחוזים מסוימים בחברות פרטיות או ציבוריות) מחויב גם הוא בדיווח לרשויות המס האמריקאיות. ההגדרה למשקיע כזה היא "Effectively Connected to the United States", ומצריכה בדיקה פרטנית.

fatca רואה חשבון אמריקאי דוח

מבט כללי: FBAR

FBAR, ראשי תיבות של Foreign Bank Account Reporting, הוא חוק המחייב דיווח אודות חשבונות המנוהלים על ידי אזרחים אמריקאים ומחזיקי גרין קארד מחוץ לארצות הברית. המושג "חשבונות" כולל בתוכו גם קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל ועוד. הדיווח חל על חשבונות בעלי יתרה של $10,000 בשלב כלשהוא של השנה.

בדרך כלל גם עובד שכיר מחוייב בדיווח, שכן מרבית קרנות הפנסיה מגיעות לסכום הנ"ל כמה שנים וחייבות בדיווח.

בנוסף, גופים פיננסים שונים מדווחים ישירות לרשות המסים האמריקאית (ה- IRS), ולכן אי דיווח אין משמעו שהרשויות בארה"ב לא יגלו על החשבון. הגופים עושים מאמץ ניכר בשנים האחרונות לאתר בעלי חשבונות המחזיקים באזרחות אמריקאית או בגרין קארד.

שימו לב שהקנסות על אי הגשה עשויים להגיע לסכומים ניכרים, בעוד שהדיווח עצמו אינו בהכרח מעיד על חבות מס.

חוק ה- FBAR לא משמש לגביית מסים; החוק במקור יועד לשימוש על ידי FinCEN, הרשות האמריקאית למלחמה בהלבנת הון. שימו לב שאין מדובר בהצהרה לרשות המס כמו דיווח שנתי (אותו יש להגיש בנפרד), אלא בהצהרה נפרדת ל- FinCEN.

החוק לא מבהיר בדיוק מהו "מוסד פיננסי"; לדוגמא, חשבון PayPal בו קיימת יתרה מסוימת יחשב למוסד פיננסי במדינות מסוימות אולם לא במדינות אחרות, ולכן מומלץ להתיעץ עם מומחה מס אמריקאי שיסייע בהגשת הדו"ח. בנוסף, הגישה הרווחת כיום היא שאין קנסות עבור הגשה "מיותרת", כלומר דיווח-יתר על חשבונות שמתברר שאין חובה לדווח אודותיהם, לכן כדאי להיות בצד הבטוח ולדווח על כלל החשבונות, גם אם חלקם פטורים מדיווח. היוצא מהכלל הוא מתכות ואבנים יקרות המוחזקות בכספת פרטית. אם אתם מחזיקים מתכות ואבנים יקרות בכספת בנקאית, מדובר בנכס לכל דבר עליו יש לדווח.

מי חייב בדיווח FATCA ו- FBAR?

חוק ה- FATCA נועד להלחם בהעלמת מס על ידי "אנשים אמריקאים" (אזרחי ארה"ב, מחזיקי גרין קארד ועוד), ונאכף הן על ידי משרד האוצר האמריקאי (The Treasury Department) והן על ידי רשות המסים האמריקאית (The Internal Revenue Service.)

את ההוראות הנוגעות ל- FBAR מנהלת הרשות למלחמה בהלבנת הון (FinCEN), ועל אף שמטרת החוק שונה, הרשויות בארה"ב משתפות פעולה ביניהן כדי לאכוף את הדרישות.

חובת ההגשה חלה על אמריקאים המחזיקים בנכסים פיננסים (או שווי-ערך לנכסים פיננסים) מחוץ לארצות הברית. בנוסף, מוסדות פיננסים מחוץ לארה"ב (כגון בנקים בישראל, חברות ביטוח וחסכון ועוד) מחויבים בדיווח ישיר לרשויות בארה"ב כדי למנוע העלמת מס.

בשנים האחרונות קיימת חובת הצהרה על אזרחות אמריקאית לכל מי שפותח חשבון בנק חדש, והבנקים יוצרים קשר עם לקוחות קיימים כדי לוודא את הסטטוס שלהם.

תמיד חשוב לזכור שני דברים: הגשת דו"ח אין משמעותה חבות מס. הדיווח נועד לרישום פנימי במערכת המיסוי והחוק האמריקאית, וברוב מכריע של המקרים המס ששולם בישראל מקוזז מהמסים שאזרח אמריקאי המתגורר בארה"ב צריך היה לשלם.

הדבר השני הוא שאין קנס על "דיווח יתר". משמעות הדבר היא שגם אם הגשתם דו"ח והצהרתם על נכסים או הכנסות שאינם חייבים בהצהרה, אין כל קנס או סנקציה על כך.

לכן תמיד כדאי להתייעץ עם משרד רואי חשבון העוסק במיסוי אמריקאי לתושבים ישראלים, כדי לוודא שאתם עומדים בכל דרישות הדיווח.

הצהרת הון בארצות הברית FBAR פטקה

אילו מסמכים יש להכין לקראת הגשת דו"חות FATCA ו- FBAR?

המסמכים הדרושים להגשת דו"חות FATCA ו- FBAR משתנים בהתאם למצבו המשפחתי והכלכלי של המגיש. הסקירה הבאה כוללת את המסמכים הנפוצים ביותר שיש לאסוף לקראת הגשת הדו"חות. כדי לקבל מידע אישי ומלא, אנא צרו אתנו קשר.

טופס 106 (אישור על משכורת וניכוי מס) ממקום העבודה. במידה וישנם מספר מקומות עבודה, יש לקבל טופס 106 מכל אחד מהמעסיקים.

מסמכים המעידים על הכנסות נוספות כגון הכנסות משכירות המתקבלת עבור נכס בבעלותך וכדומה.

טופס 867 (אישור ניכוי מס במקור) מהבנקים בהם ישנם חשבונות פעילים.

טפסי 1099 שונים מארצות הברית: טפסי 1099 מגיעים במספר וריאציות, כגון 1099-DIV (פירוט על הכנסות מדיבידנדים), 1099-MISC (פירוט על הכנסות שונות), 1099-INT (פירוט על ריבית שהתקבלה) ועוד. יש לרכז את כלל הטפסים לקראת הגשת הדו"ח.

דו"חות יתרה עבור חשבונות הבנקים בהם אתה מוגדר כבעלים או בעל זכות חתימה. ניתן להפיק דו"חות אלו באתר הבנק, או לבקש מהבנק להפיק עבורך עותק.

דו"חות שנתיים מקרנות הפנסיה וקופות הגמל. דו"חות אלה לא תמיד נשלחים אוטומטית, ולעתים יש לבקש מקופת הגמל או קרן הפנסיה עותק עדכני.

מי אנחנו?

משרד רואי חשבון מרקוביץ' ושות' – EMCA מתמחה מזה כ-20 שנה במתן שירותים מול רשויות המס בארה"ב. אנחנו משרתים אלפי לקוחות באופן שוטף וביניהם אזרחים אמריקאים שגרים בישראל וישראלים שמבצעים פעילות עסקית בארה"ב (פרטיים, חברות, קרנות, שותפויות ועוד, לרבות מהמובילים במשק).

משרדנו מונה עשרות רואי חשבון ואנשי מקצוע, כולל מחלקת מיסוי נדל"ן אמריקאית שבראשה שותף-מנהל. מרקוביץ' ושות' – EMCA הינו מהמשרדים החלוצים והמובילים בארץ בתחום המיסוי האמריקאי. המשרד מקיים שיתופי פעולה הדוקים עם פירמות מובילות לראיית חשבון בארץ בארה"ב, בנוסף להשתתפות כמרצים בכנסים ומפגשים מקצועיים רבים בתחום.

אזרח אמריקאי חייב בדיווח אודות כלל הכנסותיו. מי שאינו אזרח אמריקאי חייב בדיווח אך ורק על הכנסותיו בארה"ב.
 
כל אזרח אמריקאי, כל מי שגר בארה"ב וכל מי שיש לו הכנסה מארצות הברית (גם אם אינו נמצא שם פיזית.) ישנן קטגוריות רבות יש הרבה קטגוריות שחובת דיווח מסכום הכנסה מסוימת לאזרחים אבל זה מתחלק להכנסה פסיבית אקטיבית ופטורה השאלה אם אתה רוצה שאפרט ברמה הזאת )
 
אי דיווח, גם אם לא קיימת חבות מס, חושף אותך לעונשים הקבועים בחוקי המס האמריקאים.
 
בוודאי. כל הכנסה מארצות הברית חייבת בדיווח, גם לאזרחים וגם למי שאינם אזרחים.
 
ברמה העקרונית, אפשר להגיש דיווח באופן עצמאי. עם זאת, במרבית המקרים הגשה עצמית מתאימה לאזרחים אמריקאים המתגוררים בארה"ב, ומקבלים משכורת או הכנסות אחרות בארצות הברית. מי שמתגורר מחוץ לארצות הברית זכאי במקרים רבים לזיכויים ופטורים שונים המגיעים לו מתוקף אמנת המס בין המדינות, והכרת האמנה לעומק דורשת מקצועיות ונסיון. מעבר לכך, חלק מהמגישים צריכים להגיש גם דו"ח מדינתי (State), הדורש נתונים נוספים ותכנון מעמיק.
 
עבור אזרחים אמריקאים, רשות המיסים האמריקאית נותנת כיום אפשרות לעשות תהליך המוכר בארץ כגילוי מרצון (תהליך Streamline), המחייב הגשה של דו"חות מס עבור שלוש השנים הקודמות ודו"חות FBAR עבור שש השנים האחרונות. הגשת דיווח Streamline בצורה נכונה ומקצועית עשוי לפטור אתכם מקנסות ולאפשר לכם "דף חלק" מול ה- IRS. עבור מי שאינם אזרחים, יש צורך להגיש דו"חות עבור כל השנים (לא דיווח FATCA עבור שלוש שנים ודיווח FBAR עבור שש שנים.)
FBAR, ראשי תיבות של Report of Foreign Bank and Financial Accounts, הוא דיווח הצהרתי של חשבונות בנק, פנסיה, גמל, השתלמות וכיו"ב שנמצאים מחוץ לארצות הברית. אין בהכרח חבות מס, אלא רק חבות דיווח.
כל אזרח אמריקאי המחזיק בחשבונות מחוץ לארצות הברית סכום של $10,000 ומעלה.
יש לדווח ברגע שסך החשבונות של אותו אדם מגיע לסכום של $10,000 ומעלה.
FBAR אינו מדבר על נדל"ן אלא רק על חשבונות מסוגים שונים (חשבונות בנק, פנסיה וכו'.) אזרחים אמריקאים כן חייבים בדיווח על ההכנסות המתקבלות מנדל"ן.

תוכן עניינים

צרו איתנו קשר

מלאו את הפרטים שלכם, ואנו ניצור אתכם קשר במהירות

מאמרים נוספים

ישראלים רבים מחזיקים באזרחות אמריקאית, אולם רבים מהם אינם מודעים לכך שהם עשויים להיות זכאים להחזר מס מארצות הברית.
מס ירושה בארה"ב הוא מס שחל על עיזבונו של אדם שנפטר. במאמר הקצר הבא נדגיש את ההבדלים במיסוי ירושות בין אזרחים אמריקאים לישראלים שמשקיעים בארצות הברית, נעמוד על מדרגות המס והפטורים האפשריים וניגע בכמה היבטים שקשורים להבדל בין משקיע יחיד להתאגדות משותפת.
EIN או Employer Identification Number, הוא מספר זיהוי פדרלי המונפק על רשות המיסים הפדרלית (IRS) של ארצות הברית. הוא משמש לישויות משפטיות, כגון חברות, שותפויות, LLC ועסקים עצמאיים, לצורכי מס. מספר EIN הוא המקביל האמריקאי למספר תעודת זהות (ח.פ.) בישראל.