מה זה טופס FBAR?

מה זה FBAR

כל אזרח אמריקאי או מחזיק בגרין קארד, גם אם חיים בישראל או במדינה אחרת מחוץ לארה"ב, מחויבים לדווח לרשויות בארה"ב על כל חשבונות הפיננסיים הזרים שלהם באמצעות טופס FBAR (טופס 114).
טופס FBAR או Foreign Bank Account Report הוא טופס דיווח שנתי שנדרש לדווח על כל חשבונות פיננסיים זרים שלהם.

חוק השקיפות התאגידית החדש בארה"ב: מי צריך לדווח, מתי ומה הסנקציות?

The Corporate Transparency act

בעלי עסקים בארה"ב? סביר להניח שאתם עומדים להיות מושפעים מחוק השקיפות התאגידית (CTA) החדש (להלן: "החוק" או "חוק השקיפות") שנכנס לתוקפו בארצות הברית.
הליך חקיקתי דרמטי שנכנס לתוקפו בינואר 2024, אשר גם נוגע בסבירות גבוהה לפעילותכם העסקית וגם, שימו לב, מעמיד לרשותכם תקופת זמן קצרה לפעולה עם סנקציות בגין עיכובים או טעויות מיותרות.

הגשת דוח מס אמריקאי

שיטת המיסוי האמריקאית היא שיטת מיסוי פרסונלית, על בסיס אזרחות וזאת בניגוד לשיטת המיסוי הישראלית שהיא, כידוע, פרסונלית על בסיס תושבות. במילים אחרות, המיסוי מוטל על כל אדם הנושא אזרחות אמריקאית, ללא תלות במקום מגוריו, וללא תלות במקום הפקת ההכנסות.

דיבידנד מוטב

ביום 29.12.16 אישרה הכנסת הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית אשר במסגרתה נקבע כי שיעור מס הכנסה מדיבידנד לבעל מניות מהותי יהא 25% (במקום 30% במקרה של חלוקה שלא לפי חוק ההתייעלות) למשך תקופה קצובה אשר תסתיים ביום 30.9.17.

סקירת מס בנדל”ן

השקעות נדל"ן (מגורים/מסחרי) חייבות בדיווח ובמס בארה"ב ובישראל בדומה לשאר מדינות העולם המערבי, בסקירה זו, ננסה לענות על מספר שאלות עקרוניות הנוגעות לנושא.

שינוי תגמול לעצמאים בביטוח לאומי

ועדת המילואים בביטוח לאומי החליטה בתאריך 25.4.17 לאשר הסדר עם משרד הביטחון, לפיו משרתי מילואים עצמאים יפוצוו על אובדן הכנסות ופגיעה בעסק בזמן השירות. גובה הפיצוי יהיה תוספת של 25% מההכנסה השנתית, שתשולם להם באופן שוטף במסגרת הגמלה לה הם זכאים.

פתיחת חברה

יצירת קשר עם הרשויות הנה חובה המוטלת על פי חוק על בעל העסק כבר בשלב פתיחת העסק ועוד לפני ביצוע העסקה הראשונה.
ריכזנו עבורכם את מרבית הפעולות אשר נדרש בעל עסק לבצע מול הרשויות

השקעות נדל"ן בארה"ב

בדומה לשאר מדינות העולם המערבי, השקעות נדל"ן בתחום הדיור או המסחר חייבות בדיווח ובמיסוי גם בארה"ב וגם בישראל. הרצון להשקיע בסוגי נכסים שכאלה מעלות שאלות וסוגיות רבות, ועל חלקן מאמר זה ינסה לענות.

חובותיי כמעסיק

למעסיק מתחיל, יש המון מידע שצריך להתחיל איתו, אחד מהם ובין החשובים הוא הטיפול בתנאים הסוציאלים של העובד.
בואו נעזור לכם להרכיב עוד חלק בפאזל ..

הלוואות בעלים בחברות בע"מ

בתקופה האחרונה, אנו עדים לכך שהחלו ברשות המסים לתת דגש רב על משיכת כספים של בעלי המניות מחברתם בדרך של הלוואה. כדי להימנע מהעלאת התיקים הנ"ל לביקורת ובדיונים מיותרים במשרדי מס הכנסה משרדנו ראה לנכון לתת מספר דגשים ולחדד לקהל לקוחתנו מספר נושאים.