תוכן עניינים

מילון מושגי מיסוי אמריקאי | כל מה שצריך לדעת

כל מי שהינו תושב מס של ארצות הברית (אזרח או מחזיק בגרין קארד) חייב ע"פ חוק להגיש דיווחים שנתיים לרשות המיסוי האמריקאית (IRS). כמו כן, כל מי שאינו תושב מס של ארצות הברית אבל יש לו הכנסות מארה"ב מחויב לדווח, אבל רק על ההכנסות הרלוונטיות בארה"ב. 

לדוגמא, אם אני שכיר אבל יש לי הכנסות שכירות מנדל"ן בארצות הברית, אהיה מחויב לדווח.

כיוון שמדובר על הליך בירוקרטי מחייב, השונה מהליכי המיסוי הישראלי, כדאי להכיר כמה מושגים בסיסיים וחשובים בנושא זה:

על פי חוק המיסוי האמריקאי, כל אזרח אמריקאי שהיו לו הכנסות כלשהן מחויב להגיש דוחות מס שנתיים לרשות המיסים הפדרלית האמריקאית (Internal Revenue Service). חובת הדיווח חלה גם על אינדיבידואלים, חברות, שותפויות וכו' שיש להם עסקים בארה"ב.
 
רשות המיסים הפדרלית האמריקאית.
מסמך המפרט את הפעילות הפיננסית של עסקים, חברות ואינדיבידואלים במהלך כל שנת מס. מטרתו העיקרית של דיווח המס השנתי היא לחשב את חבות או החזרי מס של הנישום ממס הכנסה.
 
כאשר הישות היא אטומה לצרכי מס, היא הגורם שמשלם את המיסים באופן ישיר וכאשר היא שקופה המס יושת על בעלי החברה.
 
כאשר שני אנשים או יותר מנהלים ומתפעלים עסק בהתאם לתנאים ולמטרות העסקיות שנקבעו ביניהם בחוזה מוסדר. שותפות לצרכי מס הינה ישות שקופה.
תאגיד הכולל בעל מניות אחד או יותר, שפועל כעסק עצמאי הנפרד מהבעלים שלו. C-Corporation הנה ישות אטומה לצרכי מס.
מבנה משולב הייחודי לארה"ב, יכול להיות עם בעלים יחיד(smllc) או עם מספר שותפים, משפטית הינו נפרד מהבעלים ומעניק לבעלי המניות בו אחריות מוגבלת על חובות שיהיו לחברה, כך שהנכסים האישיים של כל אחד מהם יהיו מוגנים במידה והחברה תצבור חובות. יכול להיות או אטום או שקוף לצרכי מס, ע"פ בחירת בעלי החברה. קראו עוד על רישום LLC.
הכוונה ל-LLC עם שותף אחד לעומת LLC עם מספר שותפים. SMLLC לא מחויבת בדו"ח משלה והפעילות תדווח בדו"ח של הבעלים שלה (חייבת בדיווח הצהרתי מקוצר בלבד). MULTI MEMBER LLC מחויבת בדיווח משלה.
אחוזים מתוך הכנסות ורווחים פיננסיים שחייבים לשלם עליהם מס לרשויות המס במדינה. שיעורי המס משתנים בהתאם לסוג ההכנסה, סוג הנישום וחוקי המס שחלים בכל מדינה.
שיעור מס העולה בצורה הדרגתית ככל שהכנסתו של העובד גבוהה יותר. בארה"ב שיעור המס הפדרלי מתחיל מעשרה אחוז ומגיע עד שלושים ושבעה אחוז.

תשלום מס הכנסה שחל על ההכנסות והרווחים של חברות בע"מ. שיעור מס החברות בארצות הברית הינו 21%.

תשלום מס המוטל על רווח ממימוש נכס, כמו נכס מקרקעין, מניות, חברות, פקדונות וכו'. שיעור מס רווח הון בארה"ב מתחלק לטווח קצר ולטווח ארוך (עד שנה ומעל שנה). שיעור מס רווח הון טווח קצר הינו מס שולי וטווח ארוך בין 0-20% כאשר על מרכיב הפחת שיעור המס המקסימלי הינו 25%.

תשלום מס הנדרש במקרה של תשלום כספי ירושה שעולים על סכומים שנקבעו בחוק המיסים, עבור מי שהינו אזרח אמריקאי, המס חל על כלל נכסיו בכל העולם, לאזרח אמריקאי יש פטור של עד כ-12 מיליון דולר ורק מעל סכום זה יחוייב במס עיזבון. עבור מי שאינו אזרח אמריקאי, המס חל רק על נכסים או השקעות מארה"ב וגובה הפטור הינו 60 אלף דולר. שיעור מס עיזבון הינו בטווח שבין 0-40% משווי הנכס או ההשקעה.

תשלום מס המוטל על חברות זרות ועסקים הפועלים בארה"ב, נוסף על מס חברות, עבור הרווחים שלהם. שיעור מס בסניף הינו 30%, אבל האמנה למניעת כפל מס בין ארה"ב וישראל מפחיתה את השיעור ל-12.5%.

עסק/תאגיד שאיננו אמריקאי ורוב הכנסותיו הן פסיביות מריביות, תמלוגים ועוד. אמריקאי שמחזיק בחברה שכזו, מחויב בדיווח מיוחד על הפעילות הזו.

חוק מיסוי אמריקאי המחייב מוסדות פיננסיים זרים להעביר מידע פיננסי על בעלי חשבונות אמריקאיים. קראו בהרחבה על FATCA במאמר הבא.

דוח פיננסי שכל אזרח אמריקאי חייב למלא במידה והוא מחזיק בחשבונות בנק זרים ו\או קופות פנסיה, גמל וכו' מחוץ לארה"ב וסכום הכספים הכולל בכל החשבונות ביחד מעל 10,000 דולר.

קראו בהרחבה על טופס FBAR

טופס הצהרה על היותה של ישות מסוימת תושבת מס אמריקאית.

טופס הצהרה על היותה של ישות מסוימת תושבת מס במדינה שאינה ארצות הברית, קיימים סוגים שונים של טפסים, כאשר ההבדלים בין טפסים אלו מתייחסים לאנשים פרטיים וחברות/שותפויות עסקיות.

מספר ביטוח לאומי המונפק לאזרחי ארה"ב.

מספר מזהה של אינדבדואלים שאינם אמריקאיים עבור דיווחים לרשויות המס האמריקאיות. קראו בהרחבה על ITIN במאמר הבא.

מספר זיהוי של חברות/תאגידים המשמש לצרכי מיסוי אמריקאי.

קראו בהרחבה על מספר EIN.

תשלום מס ייסף שמוטל על נישומים שההכנסה מהשקעות שלהם עולה על תקרת ההכנסה השנתית שנקבעה בחוקי המיסוי האמריקאי.

בשל מבנה השלטון בארצות הברית (פדרציה של מדינות) מלבד דיווחים ל-IRS, ברוב המדינות יש חובת דיווח, בין אם אתה תושב שלהן ובין אם ההכנסה שלך נצמחת מהן, בנוסף ישנן מספר ערים ספציפיות שמחייבות דיווח מס גם ברמה שלהן (לא ארנונה).

הסדר משפטי שחל בין בעל נכסים ואיש מקצוע שהוא שוכר כדי לנהל את נכסיו מול גורם שלישי.

תשלום מס שמנוכה מצד המשלם עבור המוטב ומועבר לרשויות המס. שותפויות ו-LLC שיש להן שותפים זרים, מחויבות לנכות מס פדרלי ומדינתי עבור השותפים שלהן בשיעור המס המקסימלי בהתאם לסוג ההכנסה.

תשלומי מס רבעוניים המהווים את החלק היחסי מסך הרווחים השנתיים שיש לנישום.

מי אנחנו?

משרד רואי חשבון מרקוביץ' ושות' – EMCA מתמחה מזה כ-20 שנה במתן שירותים מול רשויות המס בארה"ב. אנחנו משרתים אלפי לקוחות באופן שוטף וביניהם אזרחים אמריקאים שגרים בישראל וישראלים שמבצעים פעילות עסקית בארה"ב (פרטיים, חברות, קרנות, שותפויות ועוד, לרבות מהמובילים במשק).

משרדנו מונה עשרות רואי חשבון ואנשי מקצוע, כולל מחלקת מיסוי נדל"ן אמריקאית שבראשה שותף-מנהל. מרקוביץ' ושות' – EMCA הינו מהמשרדים החלוצים והמובילים בארץ בתחום המיסוי האמריקאי. המשרד מקיים שיתופי פעולה הדוקים עם פירמות מובילות לראיית חשבון בארץ ובארה"ב, בנוסף להשתתפות כמרצים בכנסים ומפגשים מקצועיים רבים בתחום.

תוכן עניינים

צרו איתנו קשר

מלאו את הפרטים שלכם, ואנו ניצור אתכם קשר במהירות

מאמרים נוספים

לפני שנסביר בקצרה על השיקולים ואופן הביצוע בפועל של וויתור על אזרחות אמריקאית, נדגיש שהטקסט שלפניכם לא נועד להיות ייעוץ מקצועי פרטני. במיוחד בנושא כמו וויתור אזרחות אמריקאית שהוא החלטה דרמטית ובלתי הפיכה.
ישראלים רבים מחזיקים באזרחות אמריקאית, אולם רבים מהם אינם מודעים לכך שהם עשויים להיות זכאים להחזר מס מארצות הברית.
מס ירושה בארה"ב הוא מס שחל על עיזבונו של אדם שנפטר. במאמר הקצר הבא נדגיש את ההבדלים במיסוי ירושות בין אזרחים אמריקאים לישראלים שמשקיעים בארצות הברית, נעמוד על מדרגות המס והפטורים האפשריים וניגע בכמה היבטים שקשורים להבדל בין משקיע יחיד להתאגדות משותפת.